O nás - AutoSkolaAM

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Základným krédom našej autoškoly je poskytnúť kvalitný výukový servis za prijateľné ceny s ohľadom na individuálne požiadavky a potreby klienta.
Pri výučbe používame didaktické pomôcky a nové vyučovacie metódy s ohľadom na individualne potreby a požiadavky žiaka.
Študijný materiál dostane každý žiak aj na
CD, USB a tak má aj doma možnosť zdokonaliť sa v teoretických poznatkoch.

Cena kurzu – pri zahájení kurzu
Cena kurzu sa nemení počas celého trvania kurzu. Dávame tiež niekoľko hodín do plusu
zadarmo.


OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu:
Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.
Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia,
na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách,
teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ
o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla,
zásadami bezpečnej jazdy.
Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti
z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla,
ktoré si osvojí pri výučbe na autocvičisku.
Výcvik vodiča možno ukončiť,
ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín
výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu
vodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.


 
Blog counters
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky